keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Kulkusten nimestä ja muustakin

Kulkusten kevätkokouksessa eilen 28.3.2017 puheenjohtajamme Harri avasi kokouksen kertomalla, että kuoro on saanut Edvin Laaksosen jälkipolvilta suuren määrän vanhoja Kulkusiin liittyviä dokumentteja, lehtileikkeitä ynnä muuta. Saatiin jopa käyttöön Edvin Laaksosen oma päiväkirja. Ainutlaatuisia lähteitä nyt kun ollaan valmistelemassa 100-vuotishistoriikkia.

Tässä yhteydessä nousi esiin myös  kysymys Kulkusten nimestä.

Minulla on vanhoja käsinkirjoitettuja pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia alkuvuosilta. Perustavan kokouksen pöytäkirjaa tammikuun 4. päivältä 1918 ei tässä vahakantisessa vihossa ole, mutta sen jälkeiset löytyvät. Niistä löytyy mielenkiintoisia juttuja.

Kokouksessa 20.2.1918 valittiin pöytäkirjan 1 §:n kohdalla kuoron puheenjohtajaksi "johtaja E.  Laaksonen".  Toisin sanoen Edvin Laaksonen oli valittu kuoronjohtajaksi eli taiteelliseksi johtajaksi kai jo perustavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjassa on  7 §:n kohdalla seuraava merkintä: "Kuoron nimenä päätettiin pitää toistaiseksi Nummenmäen Sekakuoro".

Seuraavassa kokouksessa 6.3.1918 on ollut vain yksi asia. 1 §: "Luettiin sääntökomitean laatimat ohjesäännöt, jotka hyväksyttiin, paitsi Suonperän ehdotuksesta lisättiin sellainen pykälä, että kuoro voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja".  Näin jälkeenpäin ajatellen on ollut hyvä, että joku jo silloin kantoi huolta taloudesta ja toivoi siis tukea.


Seuraava kokous on ollut 13.3.1918. Silloin nimiehdotuksista Kulkuset voitti suurella äänten enemmistöllä ja nimeksi tuli Sekakuoro Kulkuset.


Sääntöehdotuksessa lukee Kaarinan Sekakuoro "Kulkusten"  säännöt.


Tarkoitus on 1 §:ssä ja siinä lukee, kuten voimme kuvasta nähdä, Kaarinan Sekakuoro "Kulkusten" tarkoituksena on jne. Jossain vaiheessa on lyijykynällä vedetty sekakuoro yli ja kirjoitettu tilalle laulukuoro. Pöytäkirjoissa ja vuoden 1918 toimintakertomuksessa on tammikuuhun 1919 asti käytetty nimeä sekakuoro. Heinäkuussa 1919 on sitten pöytäkirja laulukuoro "Kulkusten" kokouksesta. Viimeinen hallussani oleva pöytäkirja on tammikuulta 1926.  Siihen asti puhuttiin laulukuoro Kulkusista.

Kun kuoro rekisteröitiin 1928, se rekisteröitiin kotipaikkana Turku ja kuoron eli yhdistyksen nimi on siitä alkaen ollut Sekakuoro Kulkuset ry. Kokouksessa oli eilen esillä kuva 10-vuotisjuhlakonsertista 1928. Salissa oli esiinnytty jo maaliskuussa 1924. Ja täydelle salille!

Kulkusten saamassa Edvin Laaksosen jäämistössä on myös Kulkusten 40-vuotismerkki. Kävi ilmi, että niitä on tehty kaksi kappaletta, toinen luovutettiin Edvin Laaksoselle ja toinen Amalia Lamperolle. Lampero, entiseltä nimeltään Lundqvist, on toiminut sihteerinä edellämainituissa kokouksissa vuosina 1918 ja 1919. Hän oli mukana alusta alkaen. Elon laskuopin mukaan laskien nämä merkit on luovutettu vuonna 1958.

Jos arvoisat lukijat katsoitte tarkkaan noita pöytäkirjoja, niin huomasitte varmaan 13.3. pidetyssä kokouksessa maininnan 1 §:n kohdalla, että huvitoimikunnan ehdottamaa kävelyretkeä ei päätetty toimeenpanna nykyisen tilanteen johdosta. Sisällissodan aikana Turku oli kai sen verran rauhaton.